• Deutsch
 • Nederlands
 •    +31 (0)344 - 614 180    +31 (0)6 - 20 61 44 95    info@boomkwekerijvaneldik.com

  Disclaimer voor www.boomkwekerijvaneldik.com

  Gebr van Eldik Boomkwekerijen B.V. (Kamer van Koophandel: 89748018), hierna te noemen Gebr van Eldik Boomkwekerijen, verleent u hierbij toegang tot www.boomkwekerijvaneldik.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
  Gebr van Eldik Boomkwekerijen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  Beperkte aansprakelijkheid
  Gebr van Eldik Boomkwekerijen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gebr van Eldik Boomkwekerijen.
  In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gebr van Eldik Boomkwekerijen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

  Auteursrechten
  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gebr van Eldik Boomkwekerijen.
  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebr van Eldik Boomkwekerijen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

  Overig
  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Contact

  Gebr. van Eldik Boomkwekerijen B.V.
  P. van Westrhenenweg 5
  4031 JP Ingen